Drošāka interneta centrs

Latvijas Drošāka interneta centrs darbojas kopš 2006.gada, izglītojot un informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.
Darbības nodrošināšanai un aktivitāšu īstenošanai šobrīd ir piešķirts 50% finansējums no Eiropas Komisijas CEF programmas periodam no 2016. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un LU Matemātikas un informātikas institūts (CERT.LV Aizsardzības ministrijas pakļautībā).

Centra darbību un aktivitātes nodrošina:

                         


Mūsu darbības virzieni:

IZGLĪTOŠANAS DARBS: bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa etiķete utt.)


 

ZIŅOJUMU LĪNIJA: iespēja sabiedrībai mājas lapā elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu.
 


UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111: iespēja bērniem/jauniešiem ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa darbu nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

      

 

 

Up