2019/06/06

Pateicoties inovatīvam risinājumam, biškopji varēs pieskatīt bites attālināti

Pateicoties inovatīvam risinājumam, biškopji varēs pieskatīt bites attālināti

Lai būtiski atvieglotu biškopju darbu, jau vairāk nekā gadu bišu dravā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā tiek testēts unikāls, Latvijā izstrādāts risinājums attālinātai bišu novērošanai. Projektu īsteno Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, Latvijas Interneta asociācija, SIA "Meduspils", SIA "Maksikoms" un Valters Brusbārdis.

Biškopība ir lauksaimniecības nozare, kurā tiek izmantotas simtiem gadu vecas tehnoloģijas un darbarīki. Tāpēc rūpes par bitēm prasa no biškopjiem daudz laika un arī resursu, īpaši, ja tiek gādāts par vairākām bišu dravām, kuras var būt izvietotas pat desmitiem kilometru attālumā cita no citas. Iespēja ikdienā attālināti novērot bites krietni atvieglotu darbu un sniegtu iespēju biškopim nevilcinoties reaģēt uz krīzes situācijām dravā. Jāpiezīmē, ka biškopja vizītes dravā traucē bites un izraisa tām stresu, kas var negatīvi ietekmēt bišu saimes produktivitāti.

"Tehnoloģijas nav jārada tikai to radīšanas pēc. Tām ir jārisina konkrēti uzdevumi un jāatvieglo cilvēku sadzīve. Šajā gadījumā svarīgākais uzdevums ir palīdzēt biškopju darbā, nodrošinot efektīvu attālinātu bišu saimju monitoringa sistēmu, kas sekmēs ekonomiski dzīvotspējīgas lauksaimniecības attīstību. Turpinot attīstīt un modernizēt piedāvāto risinājumu, iespējams palielināt funkciju un pakalpojumu apjomu, piemēram, izstrādājot bitenieka viedpalīgu, kas ar dažādiem atgādinātājiem palīdzēs efektīvi rūpēties par bitēm, taupot laiku un resursus," uzsver LIA valdes priekšsēdētāja Ina Gudele.

Latvijas zinātnieku, tehnoloģiju uzņēmumu un biškopju kopīgi izstrādātais risinājums pilda divus uzdevumus nodrošina iespēju nepārtraukti novērot bišu saimes un uzkrāj datus par bišu uzvedību, kas nākotnē palīdzēs labāk rūpēties par bitēm un audzēt nozares produktivitāti.

Attālinātā novērošana dod iespēju caur datoru vai viedtālruni novērot bišu dravu. Pieslēdzoties monitoringa sistēmai, biškopis var sekot līdzi svarīgākajiem rādītājiem bišu saimes masas izmaiņām, peru telpas temperatūrai, relatīvajam gaisa mitrumam bišu ligzdās. Stropa skreju un dravas videonovērošana palīdz konstatēt bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli. Balstoties uz novērojumu rezultātiem, biškopis varēs pieņemt lēmumu par izbraukšanu dravā tikai tad, ja tas ir nepieciešams.

Kopīgi izstrādātais risinājums ļauj apkopot datus par bišu uzvedību un izpētīt dažādu faktoru ietekmi uz medus ienesumu. Tas palīdzēs noskaidrot labākas medus iegūšanas vietas saistību ar dažādu nektāra augu izmantošanu Latvijas klimatiskajos apstākļos un noteikt aktīvākos bišu saimes periodus un laika apstākļus, līdz ar to produktīvāk veikt medus iegūšanu, lietderīgi izmantojot ziedu ziedēšanas laiku. Tas īpaši svarīgi ir biteniekiem, kas vāc viena veida jeb monofloru medu. Piemēram, viršu vai ābeļziedu medu. Iespējas tālākajai autonomās biškopības attīstībai ir teju neierobežotas pielietojot Lielo datu (Big Data) risinājumus un mākslīgo intelektu, pilnībā mainīsies biškopības uzraudzības procesi.

Projekts tiek finansēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2. apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" projekta ietvaros.  Projektu atbalsta mobilo sakaru operators BITE, nodrošinot bezvadu interneta pieslēgumu.

Up