2022/01/04

Nelegālie elektronisko sakaru tīkli ir jāsakārto, taču tas jādara tiesiski un likumīgi

Nelegālie elektronisko sakaru tīkli ir jāsakārto, taču tas jādara tiesiski un likumīgi

2022. gada pirmajā darba dienā mediju ziņu lentēs nonācis jaunums – galvaspilsētas lielākais namu apsaimniekotājs “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) informē, ka tā apsaimniekotajos Rīgas namos tiks sākta “nelegālo un neaktīvo elektronisko sakaru tīklu likvidācija” jeb demontāža. Tā kā ziņā ir pieminēta arī Latvijas Interneta asociācija (LIA), kurai RNP vēlas uzticēt savu biedru apziņošanu par šo faktu, tad LIA sniedz savu skaidrojumu par RNP jaunajā gadā uzsāktajām darbībām.

“Vispirms gribu uzsvērt, ka LIA un tā pārstāvētie interneta pakalpojumu sniedzēji (IPS) vienmēr ir stingri iestājušies par to, ka visiem elektronisko sakaru tīkliem un interneta komunikācijas pakalpojumiem jābūt legāliem un atbilstoši iekārtotiem, jo atbilstoša normatīvā regulējuma ievērošana ir solis pretī vienlīdzīgai konkurencei visiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot vienus un tos pašus noteikumus. Par to esam iestājušies gan publiskajā telpā, gan komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, gan savu biedru iekšējā saziņā,” uzsver LIA valdes priekšsēdētājs Andis Āriņš, norādot, ka tas attiecas gan uz privātmājām, gan biroju ēkām, gan daudzdzīvokļu mājām, tomēr jebkāda tīklu demontāža vai “likvidācija” jādara tiesiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām: “Iestāde, kurai ir tiesības pieņemt lēmumus par kāda konkrēta pretlikumīgi ierīkota tīkla demontāžu galvaspilsētā, ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un būvvalde, kuri jau šobrīd administratīvo procesu ietvaros šīs darbības realizē, savukārt RNP nav normatīvajos aktos noteiktu tiesību ne konstatēt kāda konkrēta tīkla legālumu, ne arī to, kuri kāda konkrēta tīkla elementi ir aktīvi, bet kuri – nē, tādēļ aicinām RNP nekavējoties informēt būvvaldi vai atbilstošo IPS uzņēmumu, ja RNP ir aizdomas par kāda konkrēta tīkla neatbilstību tehniskajām prasībām vai normatīvajiem aktiem, kā arī gadījumos, ja ir aizdomas, ka tīkls ir nelegāls,” norāda Andis Āriņš.

LIA vadītājs akcentē vēl kādu būtisku niansi, kas sistēmiski traucē tīklu sakārtošanu Rīgas daudzdzīvokļu namos: “Tā kā lielākā daļa RNP apsaimniekoto namu ir celti laikā, kad vēl nepastāvēja internets, namos nav arī atbilstošu telpu komunikāciju iekārtu un to statņu izvietošanai, kā arī nav iekšējās infrastruktūras interneta kabeļu ierīkošanai. Problemātiska ir arī IPS iekļūšana mājās, lai operatīvi pārvaldītu un apkalpotu aparatūru un elektronisko sakaru tīklus. Par šo problēmu vēl pērn esam tikušies gan ar RNP, gan pilsētas domes vadību, lai meklētu risinājumus un atrastu visiem pieņemamus risinājumus elektronisko sakaru tīklu sakārtošanai daudzdzīvokļu mājās,” problēmu ieskicē LIA vadītājs, rosinot RNP sakārtot savus namus līdzīgi, kā tas notiek renovējamajās daudzdzīvokļu mājās. “Vispirms ir kopīgi jāizveido mūsdienīga tehnoloģiskā infrastruktūra, bet tikai tad jāķeras pie “soda mēriem”, turklāt arī demontāžai jānotiek Administratīvā procesa likumā un Administratīvās atbildības likumā paredzētajā kārtībā, nodrošinot, ka šo procesu veic tam atbilstoši pilnvarotas personas, kā arī nodrošinot privātpersonu tiesības. Mēs būtu priecīgi, ja RNP sāktu ar komunikāciju par komunikāciju telpu un šahtu un iekšējās infrastruktūras izbūvi savās mājās.”

LIA uzsver, ka gan asociācija, gan tās biedri ir aktīvi iesaistījušies gaisvadu situācijas izvērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā, kā risināt problēmsituācijas, tostarp – arī komunicējot ar RNP. “Vienlaikus aicinām RNP operatīvi nodrošināt visiem elektronisko sakaru operatoriem brīvu un nekavējošu piekļuvi operatoru sakaru tīkliem RNP pārvaldītajos nekustamajos īpašumos atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajam, lai nodrošinātu tīklu uzturēšanu, pakalpojumu ierīkošanu un bojājumu novēršanas darbus,” norāda LIA valdes priekšsēdētājs Andis Āriņš.

“No LIA puses mēs noteikti aicinām Rīgas domi un arī pašu RNP rūpīgi pārdomāt savas darbības, lai netiktu pārkāptas ne iedzīvotāju tiesības un ērtības, ne IPS uzņēmumu likumīgās intereses, ne arī spēkā esošie normatīvie akti,” ir pārliecināts LIA vadītājs. “Arī mēs – Latvijas Interneta asociācija un tās biedri –, līdzīgi kā RNP, esam pārliecināti, ka elektronisko sakaru tīklu un infrastruktūras sakārtošanu atlikt nedrīkst, taču tas jādara sistēmiski, tiesiski un korekti.”
 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Interneta asociācija
office@lia.lv
Twitter.com/asociacija
Tālrunis sīkākai informācijai: 27706277

Up