2018/11/28

LIA pievienojas nozaru asociācijām, kas kritizē e-Privātuma regulu

LIA pievienojas nozaru asociācijām, kas kritizē e-Privātuma regulu

Latvijas Interneta asociācija (LIA) ir pievienojusies 67 dažādu nozaru asociācijām, kas pirms 4.decembrī plānotās Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sēdes atkārtoti pauž savas bažas saistībā ar piedāvātās e-Privātuma regulas lietderību.

"Neskatoties uz to, ka sarunas Padomē turpinās, regulas teksts joprojām ir tālu no tā, lai risinātu tos daudzos jautājumus, kas tika ierosināti, kopš šis priekšlikums tika izteikts pirmo reizi. Līdz ar to mēs mudinām ES dalībvalstis dot skaidru signālu, ka sarunas ar Eiropas Parlamentu netiks steidzinātas uz kļūdaina teksta pamata, kas izraisītu dziļas sekas Eiropas ekonomikai," teikts publiski izplatītajā paziņojumā.

"Mūsu skatījumā e-Privātuma regula būtiski apdraudēs uzņēmumu attīstību, kuru jau tā ietekmējusi Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) pieņemšana. Jāatgādina, ka viens no izmaiņu mērķiem ir panākt, lai, izmantojot komunikācijas rīkus, fiziskas personas varētu saglabāt konfidencialitāti un privātumu. Piemēram, bez lietotāja skaidras apstiprinošas piekrišanas nebūs iespējams aktivizēt tādu tehnoloģiju darbību internetā, kas pārtver, skenē vai uzglabā datus. Neiedziļinoties tas skan labi, taču patiesībā tas negatīvi ietekmēs biznesa attīstību, ES uzņēmumu konkurētspēju un inovācijas," uzsver LIA izpilddirektore Ina Gudele.

Pēdējos trijos mēnešos ir izskanējuši neskaitāmi aicinājumi, lai pārliecinātu ES Padomi pēc iespējas ātrāk uzsākt trīspusējas sarunas. Tomēr šie aicinājumi konsekventi nespēja skaidri noformulēt saikni starp esošajiem, vispārējiem aizsargmehānismiem saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR) un to, kāpēc  jāievieš neelastīgie e-Privātuma noteikumi. Lai gan stingra privātuma aizsardzība ir būtiska, tai nav jāupurē piedāvātās regulas saskaņotība un kvalitāte.

Paziņojumā tiek uzsvērts, ka piedāvātās e-Privātuma regulas paplašinātā kompetence radīs lielu pārklāšanos ar VDAR, būtībā aizvietojot lielu daļu VDAR datu apstrādes darbību. Tā ievērojami pārsniedz tradicionālo telekomunikāciju un tiešsaistes sektoru robežas un tiks plaši attiecināta uz visiem produktiem un pakalpojumiem ES ietvaros sabiedrībā. Eiropas spēja ieviest jauninājumus mākslīgajā intelektā, enerģijas pārejā, ražošanā, kooperatīvajās viedajās transporta sistēmās, medicīnas tehnoloģijās un citās jomās būs pakļauta statiskiem, vispārējiem noteikumiem, kas ir ļoti neelastīgi, tos piemērojot.

"Laikā, kad VDAR praktiskā piemērošana ir tikko sākusies, uzņēmumiem no dažādiem sektoriem nav radusies skaidrība par to, kā e-Privātums attieksies uz esošajām un nākotnes tehnoloģijām un pakalpojumiem. Nepilna izpratne par šī priekšlikuma ietekmi tikai kaitēs Eiropas digitālajai transformācijai – gan no ekonomikas, gan no sabiedrības viedokļa," teikts paziņojumā.

Lai panāktu stabilāku, līdzsvarotāku un nākotnē paredzamāku e-privātuma noteikumu tekstu, kas atbilst Eiropas globālās konkurētspējas mērķiem, ir nepieciešams rūpīgāk apsvērt tiesisko pamatu gan elektronisko sakaru datiem, gan galaiekārtu datiem un tos saskaņot ar VDAR. Tāpēc uzņēmēji aicina dalībvalstis rūpīgi izskatīt un pārskatīt priekšlikumu, paturot prātā minētos mērķus.

Paziņojuma pilns teksts pieejams šeit >>>

Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis,
LIA sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr.: 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@gmail.com

 

Up