Publicēts CERT.LV darbības pārskats par 2015.gada 2.ceturksni

2015.gada 2.ceturksnī CERT.LV reģistrēja un apstrādāja 721 augstas prioritātes incidentu un 173 008 zemas prioritātes incidentus.

CERT.LV  ik  mēnesi  apkopo  informāciju  par  notikušajiem  incidentiem,  iedalot  incidentus augstas prioritātes (visi iekārtu kompromitēšanas gadījumi, pikšķerēšana, piekļuves lieguma uzbrukumi,  ielaušanās  mēģinājumi,  kā  arī  jebkurš  cits  incidents,  kas  skar  tieši  augstas prioritātes  institūcijas  vai ko  ir  paziņojis  cilvēks,  nevis  automātisks  ziņotājs)  un  zemas prioritātes  (galvenokārt  inficētas  galalietotāju  iekārtas,  kas  kļuvušas  par  robotu tīklu sastāvdaļām un/vai izsūta mēstules) incidentos.

 

 

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa